ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИКТ

"İKT üzrə onlayn-təlim sistemi" Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçiridiyi İKT qrant müsabiqəsi (EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13)) çərçivəsində hazırlanıb