Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin vebsaytı

MuseumCenter.az

iyul 2021

Sürət göstəriciləri

90

Google PageSpeed Insights
Mobile

98

Google PageSpeed Insights
Desktop

Texniki xüsusiyyətlər

   Saytın kodu W3C-dan təsdiqləmə tələblərinə uyğundur.

   Saytın performansı Google PageSpeed Insights və YSlow tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənib.

   Saytın yaradılması zamanı axtarış mexanizmləri tərəfindən indeksləşdirməni maksimuma çatdırmaq üçün SEO-optimizasiya aparılmışdır.

   Saytın bütün səhifələri Google Search Console-un Mobil Usability tələblərinə cavab verir.

   Sayta Rich results with structured data işarələmələri tətbiq olunur (Microdata).

   Sayta texniki dəstək xidməti göstərilir.

Əsas səhifə

Rəssam əsərləri səhifəsi

Sənət əsərin səhifəsi

Tədbirin səhifəsi