Azərbaycanda Xerox-un “Premyer-Partnyoru” «XEROPC» şirkətinin vebsaytı

XeroPC.az

fevral 2018

Sürət göstəriciləri

73

Google PageSpeed Insights
Mobile

83

Google PageSpeed Insights
Desktop

Texniki xüsusiyyətlər

   Saytın performansı Google PageSpeed Insights və YSlow tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənib.

   Saytın yaradılması zamanı axtarış mexanizmləri tərəfindən indeksləşdirməni maksimuma çatdırmaq üçün SEO-optimizasiya aparılmışdır.

   Saytın bütün səhifələri Google Search Console-un Mobil Usability tələblərinə cavab verir.

Əsas səhifə

Məhsullar kataloqu bölməsi

Məhsulun səhifəsi